iLEAD privacy verklaring

Algemene informatie

In de volgende gegevensbescherming verklaring willen wij verklaren hoe wij met de persoonsgegevens die ons ter beschikking worden gesteld bij het gebruik van iLead omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op personen betrekking hebben, bijvoorbeeld namen, adressen, e-mailadressen, voortgangsgegevens of ander gegevens.

Verantwoordelijke organisatie artikel 4 (7) AVG:
Alfa-college Hoogeveen
Voltastraat 33
7603 AA Hoogeveen
Tel: 0528-287600
e-mail: info@alfa-college.nl

Gegevensbescherming

Omdat de veiligheid van uw gegevens voor ons zeer belangrijk is, worden uw persoonlijke gegevens via een beveiligde SSl- of TLS versleuteling/verbinding overgedragen. TLS (Transport Layer Security) of de vorige versie SSL (Secure Socket Layer) is een protocol voor de versleuteling van de gegevensoverdracht op het internet. Hiermee beschermen wij uw gegevens voor vervreemding door derden. De versleutelde verbinding kunt u in de browser herkennen door de tekst "https//:" of het symbool van het slotje in de adresbalk.

Daarnaast beveiligen wij iLead en achterliggende systemen door technische en organisatorische middelen tegen verlies, verstoring, inbraak, verandering of gebruik van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controle is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Gegevensopslag

iLead maakt geen gebruik van cookies. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens in de browser worden opgeslagen, ook niet wanneer een gebruiker is ingelogd op het systeem.

Van een geregistreerde gebruiker worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Naam, e-mailadres, loginnaam, wachtwoord en opleiding
  • Voortgang, opleidingsplanning, resultaten
  • Coachingsafspraken, chat-sessies
  • Handelingen tijdens gebruik worden in een log-bestand opgeslagen

Om de opgeslagen gegevens maximaal te beveiligen worden deze zoveel mogelijk gecodeerd opgeslagen door deze te hashen volgens de laatste veilig geachte methoden.

De gegevens van een gebruiker worden opgeslagen zolang hij of zij de opleiding via iLead volgt. Bij het beëindigen van de opleiding worden alle gegevens die hiervoor genoemd zijn verwijderd.