foto

iLEAD voor docenten en studenten

iLEAD is een ELO (elektronische leeromgeving) waarin studenten kunnen samenwerken met docenten om de planning van een opleiding te kunnen maken en de voortgang te bewaken. iLEAD is speciaal geschikt voor het plannen van individuele leerlijnen waarbij zowel de student als de docent inzicht krijgt in de voortgang van de opleiding.
Binnen iLEAD hebben docenten de volgende mogelijkheden*:
 • Het invoeren van een nominale leerlijn voor een opleiding. Deze leerlijn bestaat uit een aantal onderwerpen (of vakken) die in volgorde geplaatst kunnen worden.
 • Van elk onderwerp of vak kan het startniveau (wat moet de student weten voordat met dit onderwerp begonnen wordt) en het eindniveau (wat kan een student als dit onderwerp voldoende is afgerond) worden ingevoerd.
 • Van elk onderwerp kan worden ingevoerd welke leerstof binnen het onderwerp wordt behandeld, welke bronnen worden gebruikt voor de leerstof en hoeveel studiepunten het onderwerp oplevert.
 • Van elk onderwerp of vak kan een lesplanning per week ingevoerd worden. Deze lesplanning kan links bevatten naar documenten, presentaties of online-materiaal.
 • Docenten kunnen het door de studenten ingeleverde werk inzien en beoordelen. Daarbij worden studiepunten automatisch toegekend zodra het onderwerp of vak afgerond is.
 • Voor elk vak kunnen toetsen aangemaakt worden, die op een bepaald moment beschikbaar zijn voor de studenten. Deze online toetsen worden automatisch nagekeken en het resultaat wordt direct in de voortgang verwerkt.
 • Aanmaken en afnemen van enquêtes om terugkoppeling te krijgen over vakken, lesstof en/of workshops.
 • Door studenten aan een docent te koppelen, waarbij de docent de rol van mentor / coach krijgt, kan de docent in een eigen omgeving (mijn studenten) de studenten begeleiden.
 • Docenten kunnen voor elke student de individuele leerlijn begeleiden waarbij de planning van de onderwerpen aangepast is aan het niveau van de student.
 • Docenten hebben per student een overzicht van de gemaakte planning en afspraken. Aan dit overzicht kunnen zowel de docent als de student gegevens toevoegen.
 • Van elke student is in één scherm zichtbaar hoe de voortgang is.
 • Via een chat-sessie kan één op één met studenten gecommuniceerd worden..
 • Met een groepschat sessie kunnen onderwerpen met een groep studenten besproken worden.
 • Een forum gebruiken om vragen te stellen en antwoorden te geven op vragen van studenten, of om onderwerpen te bediscussiëren

* afhankelijk van de aanwezige features.